عکس علیرضادرحال امضای توپ جام جهانی

باداورده راباد میبردقبول...............!امادلم راکه بادنیاورده بود

این روزهادلم خیلی هوایت رامیکند هوای توراکه هیچوقت هوایم رانداشتی

/ 2 نظر / 22 بازدید
رها

سلام خوبی؟رسیدن بخیراجی دلمون برات تنگیده بودبردتیمتونم تبریک میگم[قلب][ماچ]

سارا

[گل]ایشالاموفق بشن