حضور مدیربرنامه علیرضا حقیقی و خلعتبری در باشگاه

 

مدیربرنامه های علیرضا حقیقی پس از حضور در ایران ظهر امروز به باشگاه پرسپولیس رفت تا در خصوص مطالبات گذشته این بازیکن با علیرضا رحیمی گفتگو کند. او اعلام کرد که دروازه بان یک تیم ملی یک، 2 پیشنهاد داخلی و خارجی دارد.

 

* رضا نورمحمدی و محمد نوری نیز در دفتر باشگاه حضور پیدا کردند تا بار دیگر در خصوص دریافت مطالباتشان با مدیرعامل گفت و گویی را داشته باشند.

* مدیر برنامه های خلعتبری نیز در باشگاه حضور یافت و درباره صدور رضایت نامه این بازیکن با رحیمی صحبت کرد. 

*به گفته خواجه وند نامه شکایت صدرا سیستم به باشگاه رسید و برای بررسی بیشتر در اختیار مدیر عامل قرار گرفت./ 0 نظر / 12 بازدید